Pisz o filmie i wygrywaj nagrody!

Nowe Horyzonty Krytyki Filmowej zachęcają uczniów szkół ponadgimnazjalnych do pisania o filmie! Ogłaszają konkurs na najlepszą recenzję. Nagrodzone teksty zostaną opublikowane na łamach "Cogito" oraz na stronie internetowej projektu NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ. Ich autorzy otrzymają nagrody książkowe i filmowe.
 
Teksty (jedna strona lub maksymalnie dwie strony A4) mżna przysyłać mejlem na adres karolk@nowehoryzonty.pl w jednym pliku o rozszerzeniu DOC do 20 lutego2010 roku.
 
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: