Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wielkopolskiego

Miasto Gorzów realizuje projekt partnerski dofinansowany z Funduszy Europejskich Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 7659 uczniów i 292 nauczycieli z 75 szkół prowadzących kształcenie ogólne na obszarze MOF Gorzów Wlkp. oraz doposażenie 23 szkolnych pracowni przedmiotowych, w tym 6 w narzędzia TIK

Dofinansowanie projektu z UE: 7 109 788,68 zł

Załączniki:

Zobacz zdjęcia w galerii

Kształtowanie kompetencji kluczowych


Adresy innych stron zawarte w tekście: