Podstawy prawne:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół z terenu województwa lubuskiego na rok szkolny 2016/2017
 
Zarządzenie Nr 19/2016 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 lutego 2016 r.
W sprawie wykazu zawodów organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017

Adresy innych stron zawarte w tekście: