Stanisław Cat-Mackiewicz – Dom Radziwiłłów

 
 
Historia jednej rodziny ulegającej wpływom zmienności czasu, od czasów pogaństwa, kultu świętych drzew i świętych wężow, później na tle europejskiego średniowiecza, rycerskiego i mistycznego, na tle renesansu, reformacji i protestantyzmu…..