I LO - Szkołą Odkrywców Talentów

Akcja przyznawania tytułu "Szkoła Odkrywców Talentów", pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, ma służyć stworzeniu ogólnopolskiej mapy szkół zaangażowanych we wspieranie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży.

Przyznanie tytułu  jest wyróżnieniem dla szkoły, która szczególnie przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.

Tytuł może być przyznany szkole, która posiada przynajmniej trzech nauczycieli prowadzących systematyczną pracę z uczniami o szczególnych uzdolnieniach i której uczniowie maja szczególne osiągnięcia czy dokonania.

Wyróżniająca się praca z uczniami utalentowanymi może dotyczyć odkrywania i rozwijania uzdolnień przedmiotowych, sportowych, artystycznych, technicznych oraz ich aktywności obywatelskiej lub wolontariatu.

 
 

Adresy innych stron zawarte w tekście: