Wybieram eFizykę

Wybieram eFizykę to nowatorski w skali kraju projekt blended learningowy, łączący zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu fizyki pod opieką nauczyciela z rozbudowanym modułem samokształcenia za pośrednictwem multimedialnego kursu e-learningowego. Program będzie realizowany, począwszy od drugiego semestru roku szkolnego 2010/2011, dla 1500 uczniów liceów, techników i liceów profilowanych z całej Polski zainteresowanych fizyką na poziomie rozszerzonym, którzy będą zdawać maturę w 2013 roku.

Czym jest blended learning?

Angielski termin blended learning (‘nauczanie mieszane / nauczanie komplementarne’) określa nowoczesną formę kształcenia, ściśle związaną z rozwojem nowych technologii - z możliwościami, jakie daje wsparcie tradycyjnego procesu nauczania mediami elektronicznymi. W związku z gwałtownym upowszechnieniem w ostatnim dwudziestoleciu urządzeń takich jak komputery, telefony komórkowe czy telewizja satelitarna możliwe stało się wykorzystanie do nauki błyskawicznych narzędzi przekazywania danych, do których zaliczyć należy bez wątpienia sieć internetową.

Bardzo ważnym atutem nauczania mieszanego jest również brak większych ograniczeń dla osób niepełnosprawnych lub mieszkających w odległych regionach kraju. W formule blended learningowej zamiast stałej obecności w sali wymaga się jedynie wzięcia udziału w ograniczonej liczbie spotkań grupowych.

Strona internetowa projektu: http://efizyka.eu/
 


Adresy innych stron zawarte w tekście: