Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim  
jesteś tu: strona główna    konkurs o katyniu
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Konkurs o Katyniu

 
Wiosną 2010 r. mija 70 lat od dokonania Zbrodni Katyńskiej. W połowie maja 1940 r. zakończyły się masowe egzekucje w Katyniu, Twerze i Charkowie oraz w wielu innych miejscach ZSRR.
„SPRZĄCZKI I GUZIKI Z ORZEŁKIEM ZE RDZY…”
KATYŃ – 70. LAT PO ZBRODNI
Konkurs dla młodzieży ze szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
We wrześniu 1939 r. Armia Czerwona wzięła do niewoli około 230 tys. jeńców, których przekazała NKWD. Większość szeregowych żołnierzy zwolniono, natomiast oficerów, podoficerów, policjantów i żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza skierowano do specjalnych obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. W marcu 1940 r. władze ZSRR zdecydowały o ich wymordowaniu. Zabijano ich strzałem w tył głowy: więźniów z Kozielska w lesie w Katyniu, więźniów z Ostaszkowa w Kalininie (pochowani w Miednoje), a więźniów ze Starobielska w Charkowie (pochowani w Piatichatkach). Mord dokonany w Katyniu został ujawniony w 1943 r. przez Niemców, którzy próbowali wykorzystać ten fakt propagandowo. Przez lata Katyń był symbolem nie tylko losu polskich oficerów na terenach ZSRR, ale i zakłamania polskich i sowieckich władz komunistycznych. Dopiero krach komunizmu przyniósł przyznanie się ZSRR do odpowiedzialności za zbrodnię oraz ujawnienie kolejnych miejsc kaźni. W latach dziewięćdziesiątych XX w. przeprowadzono ekshumacje i wybudowano polskie cmentarze wojenne. Do dzisiaj jednak nie znamy wszystkich miejsc spoczynku ofiar decyzji sowieckich władz z marca1940r.

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do uczestnictwa w konkursie „SPRZĄCZKI I GUZIKI Z ORZEŁKIEM ZE RDZY…” KATYŃ – 70. LAT PO ZBRODNI. Celem konkursu jest upamiętnienie zamordowanych i przybliżenie jego uczestnikom wymiaru Zbrodni Katyńskiej. Prace konkursowe powinny mieć formę strony z albumu, zawierającej informację o konkretnej ofierze Zbrodni Katyńskiej. Projekt strony, technika jej wykonania i zawartość jest dowolna – może zawierać m.in. biogram, opis, wiersz, tekst piosenki, zdjęcia, rysunki etc. Ocenie będzie podlegać zawartość merytoryczna i estetyka wykonania.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnikami konkursu mogą być indywidualne osoby fizyczne, jak również zespoły, takie jak np. koło historyczne, koła naukowe, zastępy harcerskie, młodzież z domów kultury i innych organizacji młodzieżowych. Liczebność grup opracowujących pracę konkursową nie może przekraczać 8 osób.
Prace konkursowe w wersji elektronicznej (utrwalone na płycie CD lub DVD) należy przesłać do 25 czerwca 2010 r. na adres pocztowy: Biuro Edukacji Publicznej IPN, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa z dopiskiem Konkurs. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.ipn.gov.pl/katyn
Nagrodą dla autorów najlepszych prac będzie wyjazd do Katynia we wrześniu 2010 r. Fundatorem nagrody głównej jest Bank PKO BP. Współorganizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Pokolenie.

Informacje: dr Andrzej Zawistowski (tel. 22 4318391; e-mail: andrzej.zawistowski@ipn.gov.pl)