Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim  
jesteś tu: strona główna    rekrutacja 2017/2018 – punktacja
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Rekrutacja 2017/2018 – punktacja

Rekrutacja 2017/2018 – punktacja

(na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.)

Egzamin gimnazjalny

Maksymalna

liczba punktów

język polski

wynik na świadectwie w  %  pomnożony przez  0,2

20

historia i wiedza o społeczeństwie

wynik na świadectwie w  %  pomnożony przez  0,2

20

matematyka

wynik na świadectwie w  %  pomnożony przez  0,2

20

biologia, chemia, fizyka i geografia

wynik na świadectwie w  %  pomnożony przez  0,2

20

język obcy na poziomie podstawowym

wynik na świadectwie w  %  pomnożony przez  0,2

20

Razem

100

Świadectwo gimnazjalne

 

1.      Oceny na świadectwie:

celujący – 18 p.

bardzo dobry – 17 p.

dobry – 14 p.

dostateczny – 8 p.

dopuszczający – 2 p.

 

język polski

18

matematyka

18

język obcy

18

najwyższa ocena za jeden z wymienionych przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

18

Razem

72

2.      Świadectwo z wyróżnieniem 

7

3.      Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie*

18

4.   Aktywność społeczna na rzecz środowiska szkolnego, w formie wolontariatu

3

 

Maksymalna liczba punktów w procesie rekrutacji

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Punktacja za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie

( można uzyskać maksymalnie 18 punktów)

1.      uzyskanie tytułów w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu:

zasięg / nazwa / organizator

tytuł

punktacja

ponadwojewódzkim, organizowanym przez kuratorów oświaty (na podstawie porozumień)

finalista konkursu przedmiotowego

10

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5

międzynarodowym lub ogólnopolskim

albo turniejem ogólnopolskim z przedmiotu/przedmiotów artystycznych

finalista konkursu objętego programem nauczania szkoły artystycznej

10

laureat turnieju nieobjętego programem nauczania szkoły artystycznej

4

finalista turnieju nieobjętego programem nauczania szkoły artystycznej

3

wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty

uzyskanie dwu lub więcej tytułów finalisty  konkursu przedmiotowego

10

uzyskanie dwu lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7

uzyskanie dwu lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5

finalista konkursu przedmiotowego

7

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim albo turniejem wiedzy artystycznej

uzyskanie dwu lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10

uzyskanie dwu lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7

uzyskanie dwu lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

5

finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7

laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3

finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

2

inne zawody wiedzy, artystyczne lub sportowe organizowane przez KO lub inne podmioty działające na terenie szkoły – wysokie miejsce na szczeblu

międzynarodowym

4

krajowym

3

wojewódzkim

2

powiatowym

1