Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim  
jesteś tu: strona główna    rekrutacja 2016/2017 – punktacja
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Rekrutacja 2016/2017 – punktacja

 
Rekrutacja 2016/2017 – punktacja
(na podstawie Rozporządzenia MEN z 2 listopada 2015 r.)

Egzamin gimnazjalny

Maksymalna

liczba punktów

język polski

wynik na świadectwie w  %  pomnożony przez  0,2

20

historia i wiedza o społeczeństwie

wynik na świadectwie w  %  pomnożony przez  0,2

20

matematyka

wynik na świadectwie w  %  pomnożony przez  0,2

20

biologia, chemia, fizyka i geografia

wynik na świadectwie w  %  pomnożony przez  0,2

20

język obcy na poziomie podstawowym

wynik na świadectwie w  %  pomnożony przez  0,2

20

Razem

100

Świadectwo gimnazjalne

 

 

1.       Oceny na świadectwie:

celujący – 20 p.

bardzo dobry – 16 p.
dobry – 12 p.
dostateczny – 8 p.

dopuszczający – 2 p.

 

język polski

20

matematyka

20

język obcy

20

najwyższa ocena za jeden z wymienionych przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

20

Razem

80

2.       Świadectwo z wyróżnieniem 

5

3.       Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie*

13

4.   Aktywność społeczna na rzecz środowiska szkolnego, w formie wolontariatu

2

 
Maksymalna liczba punktów w procesie rekrutacji
 
 
 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laureaci konkursów przedmiotowych

przeprowadzanych przez kuratorów

 

są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności!

 

(Art.20d. p.1 Ustawy o Systemie Oświaty)

 

*Punktacja za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie

( można uzyskać maksymalnie 13 punktów)

uzyskanie tytułów w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu:

zasięg / nazwa / organizator

tytuł

punktacja

1) ponadwojewódzkim, organizowanym przez kuratorów oświaty (na podstawie porozumień)

finalista konkursu przedmiotowego

10

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5

2) międzynarodowym lub ogólnopolskim

albo turniejem ogólnopolskim

(artystycznym)

finalista konkursu z przedmiotu/przedmiotów artystycznych objętych ramowym  planem nauczania szkoły artystycznej

10

laureat turnieju z przedmiotu/przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

4

finalista turnieju z przedmiotu/przedmiotów artystycznych nieobjętych planem nauczania szkoły artystycznej

3

3) wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty

uzyskanie dwu lub więcej tytułów finalisty  konkursu przedmiotowego

10

uzyskanie dwu lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7

uzyskanie dwu lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5

finalista konkursu przedmiotowego

7

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3

4) ponadwojewódzkim lub wojewódzkim albo turniejem
(artystycznym)

 

uzyskanie dwu lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10

uzyskanie dwu lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7

uzyskanie dwu lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

5

finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7

laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3

finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

2

 
 5) inne zawody wiedzy, artystyczne lub sportowe organizowane przez KO lub inne podmioty działające na terenie szkoły – wysokie miejsce na szczeblu

 

 

 

międzynarodowym

4

krajowym

3

wojewódzkim

2

powiatowym

1