Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim  
jesteś tu: strona główna    projekt eduscience
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Projekt Eduscience

Założenia innowacyjnego projektu systemowego EDUSCIENCE
 
Realizowana  innowacja pedagogiczna  jest elementem projektu Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE, realizowanego w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty – Działanie 3.5 – projekty innowacyjne od 1 marca 2011 r.

W etapie wdrożenia Projektu, trwającym od 1 stycznia 2012 r., do Projektu zakwalifikowano 250 losowo wybranych szkół w całej Polsce na wszystkich etapach kształcenia.
 
Głównym celem Projektu jest zwiększenie zainteresowania podjęciem studiów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy uczniów i uczennic z całej Polski poprzez opracowanie, pilotażowe wdrożenie oraz upowszechnienie innowacyjnych programów nauczania z wykorzystaniem interaktywnej platformy e-learningowej. 
 
W ramach 1. etapu Projektu powstała nowoczesna platforma, na której umieszczono zasoby edukacyjne z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych dla wszystkich etapów edukacyjnych. Materiały (scenariusze lekcji, obrazy, filmy, animacje, prezentacje multimedialne i in.) zostały przygotowane przez pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk zrzeszonych w Centrum Badań Ziemi i Planet GEOPLANET, tj. Instytutu Geofizyki, Instytutu Nauk Geologicznych, Instytutu Oceanografii oraz Centrum Badań Kosmicznych. Naukowcom towarzyszyli nauczyciele praktycy, pracujący pod okiem specjalistów metodyków. Wszystkie zamieszczone na platformie zasoby są spójne z podstawą programową, stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4 poz. 17 z 2009 r.).
 
Zasoby platformy edukacyjnej EDUSCIENCE będą systematycznie wzbogacane w drugim etapie Projektu, w którym będzie uczestniczyć Szkoła .
 
Dzięki pracownikom Polskiej Akademii Nauk uczniowie będą mogli korzystać bezpośrednio z wiedzy naukowców zajmujących się na co dzień naukami przyrodniczymi, z badaczami osiągającymi sukcesy na skalę międzynarodową.
 
Młodzież biorąca udział w projekcie będzie miała okazję wziąć udział w lekcjach on-line – bezpośrednich transmisjach satelitarnych ze Stacji Polarnej na Spitsbergenie, z obserwatoriów w Książu, Raciborzu, Ojcowie, Belsku, Świdrze i Helu oraz z laboratorium i Muzeum Ziemi w Krakowie, a także ze statków badawczych Oceania lub Horyzont II. W trakcie realizacji innowacji klasa geograficzna wyjedzie na wycieczkę naukową do jednego z najlepszych obserwatoriów w Polsce, weźmie również udział w dwóch Piknikach Naukowych.
 
Żaden dotychczasowy projekt z zakresu edukacji przyrodniczej w Polsce nie zapewniał beneficjentom tak „żywego” i fascynującego poznawania świata Science.
 
 
 
 
Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności; Eduscience; Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO „Człowiek – najlepsza inwestycja”

Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych
z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE