Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim  
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Listy klas I w roku szkolnym 2017/2018

W rozwinięciu znajdują się listy klas I w roku szkolnym 2017/2018

Rekrutacja 2017/2018 – punktacja

Rekrutacja 2016/2017 – punktacja

Podstawy prawne:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół z terenu województwa lubuskiego na rok szkolny 2016/2017
 
Zarządzenie Nr 19/2016 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 lutego 2016 r.
W sprawie wykazu zawodów organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017

O szkole

O szkole
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
w Gorzowie Wlkp.
 
Puszkin – ponad 70 lat sukcesów i tradycji, pierwsza szkoła średnia w Gorzowie Wlkp., szkoła stowarzyszona UNESCO, szkoła z charakterem, solidność i nowoczesność – nasza szkoła.
 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
- od klasy pierwszej język obcy,
- w klasie drugiej i trzeciej dodatkowo dwa inne przedmioty wybrane spośród następujących: język polski, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, informatyka,
- możliwość realizacji czwartego przedmiotu rozszerzonego w trybie indywidualnego toku nauki,
- od klasy drugiej uczestnictwo w zajęciach z pierwszego przedmiotu uzupełniającego: przyroda lub historia i społeczeństwo oraz drugiego przedmiotu uzupełniającego: np. ekonomia w praktyce, fizyka medyczna, laboratorium chemiczne, edukacja prawna, retoryka, dociekania filozoficzne, warsztaty czytania źródeł historycznych, warsztaty dziennikarskie, fotograficzne, muzyczne, filmowe i teatralne.
 
Stawiamy na nowoczesne kształcenie w profilach zainteresowań uczniów. Zapewniamy elastyczność wyboru zajęć fakultatywnych. Proponujemy pracę metodą tutoringu.
 
Gwarantujemy znakomite wyniki maturalne oraz stuprocentową zdawalność. Uzyskujemy najwyższe wyniki na egzaminach zewnętrznych z fizyki, matematyki, biologii i geografii. Nie tylko przedmioty ścisłe są renomą szkoły – nasi uczniowie są również laureatami i finalistami olimpiad z przedmiotów humanistycznych (język polski, historia, języki obce) oraz konkursów artystycznych. W tym roku szkolnym po raz pierwszy wzięliśmy udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Kreatywności  i w wyniku eliminacyjnych zmagań jedna z naszych drużyn reprezentować będzie Polskę w finale w kanadyjskim Toronto.
 
Wskaźnikiem jakości pracy naszej szkoły jest również edukacyjna wartość dodana - miara efektywności nauczania, która pokazuje rzeczywisty wkład szkoły w sukces ucznia. Wskaźniki EWD Puszkina należą – zarówno w przypadku przedmiotów humanistycznych, jak i matematyczno-przyrodniczych – do bardzo wysokich. To daje gwarancję rozwoju każdego ucznia, niezależnie od jego indywidualnych predyspozycji. Zapewniamy, potwierdzoną przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, świetną jakość kształcenia oraz gwarantujemy przyrost wiedzy i umiejętności każdego ucznia. Sprawdź nas na stronie http://matura.ewd.edu.pl/. Dzięki takim efektom pracy otrzymaliśmy tytuł „Wiarygodna szkoła”.

Wirtualny spacer po I LO

Wirtualny spacer po I LO
 
Zapraszamy na wirtualny spacer po I LO w Gorzowie Wlkp.
 
 

Nauczanie języków obcych w I LO

  • I Liceum Ogólnokształcące prowadzi naukę języków obcych w grupach międzyoddziałowych utworzonych na trzech poziomach (klasy I, II i III)
  • Proponujemy naukę języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego w zakresie rozszerzonym lub podstawowym
  • Każdy uczeń realizuje program jednego z języków w zakresie rozszerzonym
  • Na naukę języka obcego na poziomie podstawowym przeznaczono po 3 godziny tygodniowo w klasach I i II, liczba godzin na naukę języka obcego na poziomie rozszerzonym wynosi od 4 do 6 godzin tygodniowo przez trzy lata
  • W momencie potwierdzenia woli podjęcia nauki w I LO uczeń deklaruje wybór języków
  • O przyznaniu języków decyduje komisja rekrutacyjna, kierując się uzyskaną przez ucznia ilością punktów rekrutacyjnych i nadrzędną zasadą wynikającą
    z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, iż jeden z języków obcych powinien być kontynuacją języka obcego nauczanego w gimnazjum
 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...