Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim  
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Deutsches Sprachdiplom

Deutsches Sprachdiplom

DSD (Deutsches Sprachdiplom) – rodzaj certyfikatu poświadczającego znajmość języka niemieckiego, do którego egzaminy przygotowuje Kultusministerkonferenz (KMK). Egzamin DSD II jest niemieckim odpowiednikiem egzaminu CAE z Cambridge

Deutsches Sprachdiplom (DSD) jest wspólnym przedsięwzięciem Federalnego Urzędu Administracji Niemiec i krajów związkowych. Od 2008 roku dzięki inicjatywie: „Szkoły: Partnerzy przyszłości” wszystkie szkoły DSD, również I LO w Gorzowie, należą do grona ponad tysiąca szkół objętych patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Historia rozwoju DSD· Program DSD jest realizowany w Polsce od 1997. Przez wiele lat brały w nim udział tylko licea. W zeszłym roku po raz pierwszy wręczono dyplomy DSD również uczniom gimnazjów. W ciągu 13 lat dyplom uzyskało niemal 8,5 tys. uczniów. Obecnie egzaminy DSD przeprowadzane są w 75 szkołach. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Polska należy do państw realizujących program DSD z największym powodzeniem na całym świecie.

Realizacja programu DSD
· Program DSD realizowany jest w gimnazjach i liceach, które po spełnieniu określonych kryteriów zostały przyjęte do grona szkół partnerskich Republiki Federalnej Niemiec i otrzymały zezwolenie na przeprowadzanie egzaminu DSD. Szkoły te, w ścisłej współpracy z Centralą Szkolnictwa Zagranicznego, przez trzy lata intensywnej nauki przygotowują uczniów do egzaminu. Gimnazjaliści zdają DSD I na poziomie B1, a uczniowie liceum – DSD II na poziomie C1.
 
Korzyści
Dyplom DSD II jest świadectwem znajomości języka niemieckiego niezbędnej do podjęcia studiów wyższych w krajach niemieckojęzycznych, i zwalnia obcokrajowców z egzaminów wstępnych z języka niemieckiego. Dyplom może być również przydatny studentom polskich uczelni, którzy ubiegać się będą o stypendium w Niemczech. W trakcie trwania nauki w klasach przygotowujących do egzaminu DSD wyróżniający się uczniowie mają możliwość skorzystania z wakacyjnych kursów językowych w Niemczech.
 
Uwagi
Od roku szkolnego 2009/2010 egzamin DSD I jest realizowany na poziomie A2/B1, a DSD II na poziomie B2/C1.
Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przystąpieniem do egzaminu. Jest on finansowany przez Republikę Federalną Niemiec.
Egzamin przeprowadzany jest tylko w licencjonowanych szkołach partnerskich Republiki Federalnej Niemiec (I LO w Gorzowie), i przystąpić do niego mogą jedynie uczniowie tych szkół.
 
 
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...