Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim  
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Egzamin ustny z języka obcego

Przebieg egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego
(bez określonego poziomu)

   
Egzamin trwa około 15 minut i składa się z trzech zadań.
Czas trwania poszczególnych zadań jest zamieszczony na zestawie.
W sali przebywa jeden zdający.
   
►  Po wejściu do sali losujesz zestaw egzaminacyjny i przekazujesz go przewodniczącemu PZE.
Uwaga! Nie masz dodatkowego czasu na zapoznanie się z całym zestawem, zrobienie notatek itp.

►  Egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej (2 minuty)
Komisji nie wolno skracać czasu przeznaczonego na rozmowę wstępną, nawet jeśli odpowiadasz na wszystkie pytania bardzo szybko lub wyłącznie kilkoma słowami. Odpowiedzi w tej części egzaminu nie są oceniane pod względem sprawności komunikacyjnej; ocenie podlegają Twoje umiejętności językowe (ale nie osobno, a łącznie w odniesieniu do wypowiedzi udzielanych podczas całego egzaminu).

►  Po otrzymaniu od egzaminującego wcześniej wylosowanego zestawu przystępujesz do realizacji zadań wg ich kolejności w zestawie.
Pamiętaj, że nie wolno Ci zmieniać kolejności realizacji zadań, bo egzamin jest prowadzony ściśle według scenariusza umieszczonego w każdym zestawie (scenariusz jest identyczny dla każdego zestawu).
Zadanie 1. – Rozmowa z odgrywaniem roli (4 minuty)
Rozmowa ma charakter otwarty. Egzaminator poprowadzi ją tak, byś odniósł się do wszystkich czterech elementów zadania (tzw. „chmurek"). Do każdego elementu rozmowy można wrócić,  jeżeli nie wypowiedziałaś / wypowiedziałeś się w pełni i nie został przekroczony czas przeznaczony na realizację zadania.
Zadanie 2. – Opis obrazka i odpowiedzi na 3 pytania (3 minuty)
Opisując obrazek zadbaj, by w Twojej odpowiedzi znalazły się  trzy wymagane elementy opisu (kto?, gdzie?, co robi?).
Jeśli w opisie zawarłaś / zawarłeś już odpowiedź na któreś z trzech pytań zawartych w scenariuszu egzaminu, egzaminator może Ci go nie zadać, tylko poinformuje, że odpowiedź na nie została w pełni zaliczona.
Jeśli w pełni zrealizowałaś / zrealizowałeś jedną z części zadania, a nadal rozwijasz odpowiedź, egzaminator może Ci ją przerwać („Dziękuję”), gdy uzna, że zabierasz sobie czas niezbędny na realizację kolejnych elementów zadania.
Zadanie 3. – Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na 2 pytania (5 minut)
Będziesz miał ok. 1 minuty na przygotowanie się do tej wypowiedzi.
W trakcie pozostałych 4 minut zrealizujesz polecenie i odpowiesz na dwa zadane przez egzaminującego pytania.
Jeśli w pełni zrealizowałaś / zrealizowałeś jedną z części zadania, a nadal rozwijasz odpowiedź, egzaminator może Ci ją przerwać („Dziękuję”), gdy uzna, że zabierasz sobie czas niezbędny na realizację kolejnych elementów zadania.

►  Jeśli po zakończeniu wypowiedzi (a przed zadaniem przez egzaminatora pierwszego z dwu pytań ze scenariusza) usłyszysz pytanie: „Czy chciałaby Pani / chciałby Pan dodać coś jeszcze?", oznaczać to będzie, że  Twoja wypowiedź nie była pełna i warto ją uzupełnić.
 

Przebieg egzaminu ustnego z języka polskiego


Po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość wchodzisz do sali egzaminacyjnej w kolejności wskazanej w harmonogramie.  Spośród biletów wyłożonych na stole egzaminacyjnym losujesz bilet z numerem zadania i hasłem. Informację o wylosowanym numerze zadania przekazujesz członkom przedmiotowego zespołu.
Podchodzisz do stolika z komputerem przeznaczonym do przygotowania się i otwierasz zadanie hasłem z biletu.
Przygotowujesz się do egzaminu. Po 15 minutach (lub po czasie faktycznie wykorzystanym przez Ciebie, ale nieprzekraczającym 15 minut) wchodzi druga osoba, która losuje zadanie i przygotowuje się do odpowiedzi. W trakcie przygotowywania się drugiej osoby zdajesz egzamin przed zespołem przedmiotowym.
Możesz wydrukować zadanie egzaminacyjne, jednak na wydruku nie wolno Ci robić żadnych notatek. Notatki zapisujesz wyłącznie na kartkach z pieczątką szkoły.
Po zakończeniu przygotowania do wypowiedzi zamykasz plik z zadaniem na komputerze, przechodzisz do stolika przed komisją i otwierasz plik z wylosowanym zadaniem na komputerze przeznaczonym dla osoby zdającej egzamin.

Egzamin trwa ok. 15 minut i składa się z wypowiedzi monologowej oraz rozmowy z zespołem przedmiotowym.

Twoja wypowiedź monologowa:
►    trwa ok. 10 minut
►    nie może być przerywana przez zespół przedmiotowy (z wyjątkiem sytuacji, kiedy upłynął czas na nią przeznaczony)

Rozmowa z zespołem przedmiotowym:
►    trwa ok. 5 minut
►    może jedynie dotyczyć treści związanych z problemem określonym w zadaniu, tekstem literackim dołączonym do zadania oraz zagadnieniami, które poruszyłaś/poruszyłeś w odpowiedzi.

W czasie trwania egzaminu nie korzystasz ze słowników i innych pomocy.
Po zakończeniu egzaminu zamykasz plik z zadaniem, a kartki z notatkami i wylosowany bilet (oraz ewentualne wydruki zadań egzaminacyjnych) przekazujesz przewodniczącemu zespołu przedmiotowego.

 
 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...